богот

 • 61баханалии — (лат Bacchanalia) мн 1. повеќедневни свечености и оргии во чест на Бах, богот на виното, 2. фиг дива, развратна пијанка, бучна веселба, лумпување …

  Macedonian dictionary

 • 62бахиус — (грч Bakcheios) метр метричка стапка од еден краток и два долги слога (бахискиот стих се употребувал особено во химните на богот Бах) …

  Macedonian dictionary

 • 63ваишнаве — (инд.) мн. обожаватели и почитувачи на богот Вишну вишнуити …

  Macedonian dictionary

 • 64валкири — (норд. valkyrja) мн. мит. во староскандинавската митологија и поезија: воинствени девици божици во придружба на богот Один, што им помагале на јунаците во борбите и ги однесувале душите на загинатите војници во Валхала каде што ги служеле на… …

  Macedonian dictionary

 • 65вишнуити — (инд.) мн. обожаватели и почитувачи на богот Вишну …

  Macedonian dictionary

 • 66дитирамб — (грч. dithyrambos) 1. кај старите Грци: химна во чест на богот Дионис (Бах) 2. лирска песна инспирирана од одушевувањето од сетилните уживања што ги нуди животот 3. фиг. претерано фалење, славопојка …

  Macedonian dictionary

 • 67ероти — (грч. eros) мн. мит. во старогрчката митологија придружници на богот на љубовта аморети …

  Macedonian dictionary

 • 68ибис — (лат. ibis) зоол. египетска барска птица, вид чапја кај старите Египќани обожавана како симбол на богот на мудроста и науката Тат или Тот …

  Macedonian dictionary

 • 69колосот од Родос — бакарна статуа на богот на сонцето Хелиј, висока 32 метри, во главното пристаниште на островот Родос, дело на скулпторот Харес од Линдос на Родос изградена за спомен на одбраната на островот од завојувачите (304 година пр. н. е.) се сметал за… …

  Macedonian dictionary

 • 70луперкалии — (лат.) мн. во стар Рим: свечености на овчарите во чест на богот Пан Луперк, заштитник на овчарите и на огништата од волци …

  Macedonian dictionary